BACK_TO_TOP

Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVTAL

 

Följande är avtalsdokumentet som reglerar kontraktet med produkter och tjänster via webbplatsen www.padelnuestro.com, ägd av Padelnuestro S.L((nedan leverantören)). Godkännande av detta dokument innebär att KLIENTEN:

 1. Godkännande av detta dokument innebär att du har läst, du förstår och att du håller med den här texten KLIENT.
 2. Att han är en person med tillräcklig förmåga att komma i kontrakt.
 3. Att han tar på sig alla skyldigheter som anges här.

Dessa villkor kommer att ha en obestämd giltighetstid och kommer att gälla för alla avtal som görs via leverantörens webbplats www.padelnuestro.comfrån leverantören.

Leverantören förbehåller sig rätten att ensidigt ändra nämnda Villkor, utan att detta påverkar de varor eller kampanjer som förvärvats före modifieringen.

Parternas identitet

 

Å ena sidan är leverantören av de varor eller tjänster som avtalats med KLIENTENPadelnuestro S.L, med säte FISCAL ADRESS: POLIGONO INDUSTRIAL OESTE, CALLE VENEZUELA PARCELA 1 - 17 30820 ALCANTARILLA MURCIA. CIF: B73676413 ,och med kundtjänsttelefonnummer 629927076, och å andra sidan, KLIENTEN, registrerad på webbplatsen med ett CLIENT-namn och lösenord, över vilket han har det fulla ansvaret för användning och vårdnad, ansvarig för riktigheten av de personuppgifter som tillhandahålls till leverantör.

Kontraktsobjekt

 

Syftet med detta avtal är att reglera avtalsförhållandet mellan köp och försäljning mellan leverantören och KLIENTEN i det ögonblick då den senare accepterar motsvarande ruta under online-avtalsprocessen.

 

Det avtalsenliga försäljningsförhållandet innebär leverans, i utbyte mot ett visst pris och offentligt exponerad via webbplatsen, av en viss produkt eller tjänst.

AVTALSFÖRFARANDE

 

Kontraktsförfarandet kan endast genomföras på spanska. I händelse av att det kan utföras på ett annat språk kommer det att anges innan kontraktsförfarandet påbörjas.

 

KLIENTEN, för att få åtkomst till de tjänster som erbjuds av leverantören, måste registrera sig via webbplatsen genom att skapa ett CLIENT-konto. För detta måste KUNDEN fritt och frivilligt tillhandahålla de personuppgifter som krävs.

 

KLIENTEN väljer ett CLIENT-namn och lösenord som förbinder sig att använda dem flitigt och inte göra dem tillgängliga för tredje part, samt att meddela leverantören om förlust eller stöld av dem eller om eventuell åtkomst från en obehörig tredje fest, på ett sådant sätt att det fortsätter att omedelbart blockeras.

 

KLIENTEN får inte välja som namn på CLIENT-ord som är avsedda att förvirra andra genom att identifiera de senare som en medlem av leverantören, liksom kränkande, förolämpande uttryck och i allmänhet, i strid med lagen eller kraven på moral och gott uppförande.

 

När CLIENT-kontot har skapats rapporteras det att i enlighet med vad som krävs enligt art. 27 i lag 34/2002 om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel kommer upphandlingsförfarandet att följa följande steg:

Åtgärder som KUNDEN en gång registrerat måste ta tills köpet slutförts

 1. Val av leveransdata där du vill ta emot den köpta produkten
 2. Val av betalningsmetod att välja mellan: överföring, kreditkort eller Paypal.
 3. Användning av rabattkod om tillämpligt
 4. Fyll i kommentarer om din beställning om tillämpligt
 5. Val av faktureringsadress
 6. Orderbekräftelse

I vilket fall som helst kommer leverantörens upphandlingsplattform att informera KUNDEN, när upphandlingsförfarandet är slutfört, via e-post angående alla egenskaper, pris, transportformer, avtalsdatum och leveransuppskattning av den avtalade produkten eller tjänsten.

Beställ leverans

 

Beställningarna kommer att levereras till leveransadressen som fritt anges av KLIENTEN. På detta sätt tar leverantören inget ansvar för när leveransen av produkten eller tjänsten inte sker till följd av att uppgifterna från KLIENTEN är falska, felaktiga eller ofullständiga eller när leveransen inte kan göras av skäl utöver kontrollen av rederiet, tilldelat för detta ändamål, liksom mottagarens frånvaro.

 

Trots det ovanstående måste leverantören vidta de åtgärder som krävs av en flitig handlare så att leveransen kan göras inom den överenskomna tiden, och om inte, så snart som möjligt, till sändarens och mottagarens tillfredsställelse, så det kan inte göra något ansvar gentemot leverantören. Leveranstider är från 1 till 7 dagar beroende på produktens lager. Kunden kommer att meddelas om möjliga förseningar. Oavsett den avtalade tjänsten kommer leveranser att ske från måndag till fredag, utom på helgdagar eller där annat uttryckligen anges.

 

I händelse av att kontraktet inte medför fysisk leverans av någon typ av produkt och att de laddas ner direkt från webbplatsen, kommer leverantören att informera KUNDEN i förväg om förfarandet som ska följas för att utföra nedladdningen.

 

Leverantören förbinder sig att nämnda applikationer är fria från virus eller annat skadligt innehåll som kan påverka den korrekta utrustningen på vilken den är installerad. På samma sätt är leverantören inte ansvarig för andra användningar än de för vilka applikationerna kan tillämpas eller för bristen på de minimisystemkrav som fastställts.

 

 

FRAKT

Leveranstid: 5/7 dagar.

Kostnad för klienten: Gratis.(order över 750,00Kr).Betalningsmetod: Överföring, inkomst eller kreditkort.

Om beställningen inte överstiger 100&euro, det kommer att kosta 101,23Kr.

 

Pris och giltighetstid för erbjudandet

 

De angivna priserna för varje produkt inkluderar mervärdesskatt (moms) eller andra skatter som kan vara tillämpliga och i alla fall kommer de att uttryckas i euro-valutan (Euro;). Dessa kostnader, såvida inte annat uttryckligen anges, inkluderar inte frakt, hantering, förpackning, fraktförsäkring eller andra ytterligare tjänster kopplade till den köpta produkten eller tjänsten.

 

 

För all information om beställningen kommer KLIENTEN att ha leverantörens kundtjänst telefonnummer som är 629927076 eller via e-post till e-postadressen contacto@padelnuestro.com.I vilket fall som helst måste beställningsnumret som tilldelats och anges i e-postmeddelandet för inköpsbekräftelse anges i meddelandets ämne eller till telefonsäljaren.

 

 

Geografiskt block

 

 

Du kan kontakta oss via följande e-postadress contacto@padelnuestro.com om du upptäcker en incident.

 

Ångerrätt

 

KLIENTEN har en period på 14 arbetsdagar från mottagandet av produkten för att returnera den. I vilket fall som helst kommer kostnaderna för frakt att antas av företaget (enligt konsekvenserna av ångerrätten) och produkten måste returneras under förhållanden som möjliggör dess efterföljande försäljning.

Ladda ner uttagsformulär

Konsekvensen av ångerrätten

I händelse av att du utnyttjar din ångerrätt kommer vi att återbetala alla mottagna betalningar, inklusive leveranskostnader till den av dig bestämda leveransadressen (det enda undantaget från de extra kostnader som följer av att du väljer en annan leveransmetod till det minsta dyrt sätt för ordinarie leverans som erbjuds när som helst av webbplatsen) utan onödigt dröjsmål och, utom i fall av force majeure, senast 14 kalenderdagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att säga upp detta avtal. Återbetalningen kommer att göras med samma kanal eller betalningsmedel som du använde för inköpet av den övergivna artikeln, med särskild karaktär, i händelse som inte tillåter att den returneras via den vanliga kanalen, kommer alternativa metoder att fastställas som säkerställer mottagning och bryter inte mot vissa bestämmelser på den spanska statens redovisnings- eller skattemässiga nivå. Du kommer inte att ådra dig några kostnader till följd av återbetalningen. Trots det ovanstående kan vi hålla tillbaka ersättningen tills vi har mottagit varorna, eller tills du har lagt fram bevis för att de returneras, beroende på vilket villkor som uppfylls först.

Du är endast ansvarig för minskningen av varornas värde till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

De fullständiga villkoren finns på sidan  Leveransvillkor och returer  . 

HOW THESE CONDITIONS APPLY

Dessa villkor gäller i allmänhet i webbplatsens inköpsprocesser, förutom i de fall där individer är etablerade som kommer att ha företräde framför dessa allmänna. De särskilda villkoren kan vara associerade med vissa artiklar eller ändringar i de fastställda perioderna (som till exempel förlängning av returvillkor för vissa artiklar eller för vissa perioder, som annonseras på webbplatsen). Nämnda särskilda villkor kan annonseras direkt på artikeln eller via banners eller informativa eller liknande popup-fönster.

Bekräfta som användare att företaget har en registreringstjänst för webbplatsändring, som i händelse av kontrovers av parterna kan upprättas, särskilt i förhållande till de särskilda villkor som kan ändra de allmänna villkoren, begäran eller presentationen av nämnda registrering för att vid ett visst datum se de villkor som gäller för ett köp.

NULLITY

Om något av dessa villkor eller någon bestämmelse i ett kontrakt förklaras ogiltigt genom en fast resolution som utfärdats av en behörig myndighet, kommer de återstående villkoren att gälla utan att påverkas av nämnda ogiltighetsförklaring.

KOMPROMISS

Som ett resultat av att vårt åtagande är vår kunds maximala tillfredsställelse, liksom uppmärksamhet och erkännande av alla rättigheter som det spanska regelverket erkänner som slutanvändare, ställer vi detta e-postmeddelande till dig rgpd@padelnuestro.com och telefon 0034 664 05 47 16 för att besvara alla tvivel, kontroverser eller frågor som du vill ta upp, och bekräftar att alla aspekter som övervägs i dessa villkor som du anser att kränker eller bryter mot nämnda rättigheter kommer att behandlas och lösas på bästa sätt. I detta avseende är det intressant att påpeka att det i många fall sker en europeisk, statlig och regional utveckling av lagstiftningen, och vår försäljning är lokaliserad över hela det nationella territoriet så att det ibland kan uppstå en försening mellan införandet av en förordning och efterföljande modifiering under dessa förhållanden. 

PUBLIC ORGAN OCH KONSUMENTBURGER

Denna webbplats är tillgänglig för alla offentliga, statliga eller regionala organ innan någon officiell inspektion som vill upprätta, och mer om den syftar till att hjälpa och förbättra dessa villkor för slutanvändaren, i detta avseende, förutom att kunna använda kontakta Mr. Rafael Parras (chef för kvalitets- och kundserviceavdelningen) via e-post rgpd@padelnuestro.com och telefon 0034 664 05 47 16 hat tar hand om alla observationer som kan övervägas och implementerar de överväganden som kan hjälpa till att förbättra begrepp som användarupplevelse, rätt till information, transparens och liknande.

GÄLLANDE GARANTIER

 

Alla produkter som erbjuds via webbplatsen är helt original, om inte annat anges i beskrivningen.

I enlighet med gällande regler för konsumentvarugarantier garanteras våra produkter i två år från inköpsfakturans datum, men under de första månaderna antas den defekt som produkten kan presentera vara original. fabrik, om inte annat bevisas, måste kunden visa att det också är en originalfel om det inträffar efter den sjätte månaden och före två år. Alltid med faktura eller inköpskvitto.

 

Om det före den sjätte månaden, eller den tid som tillverkaren fastställt skriftligen på artikelns etikett, finns en försämring av artikeln och kunden misstänker att det kan bero på ett tillverkningsfel, kan han använda sig av garantin genom att kontakta vår online kundtjänst i avsnittet frakt och retur på webbplatsen där du köpte.

 

SportSession S.Lkommer att behandla garantin med den tekniska tjänsten för produktmärket.

När artikeln har analyserats av den tekniska tjänsten kan tre situationer uppstå:

 

-       Att den tekniska tjänsten fixar produkten och returneras till kunden.

-      Låt den tekniska tjänsten byta artikeln mot en ny. I det här fallet kommer samma artikel ALLTID att returneras, och det är inte möjligt att byta ut det mot ett annat (förutom brist på lager).

-      Att den tekniska tjänsten fastställer att produkten inte har något tillverkningsfel och att ändringen eller reparationen inte fortsätter. I detta fall kommer originalprodukten att returneras till kunden.

 

(Lag 3/2014 av den 27 mars, som modifierar den reviderade texten i den allmänna lagen för försvar av konsumenter och användare och andra kompletterande lagar, godkänd genom kungligt lagdekret 1/2007 av den 16 november BOE nr 76, av den 28 mars , 2014.)

 

Tillämplig lag och jurisdiktion

 

Dessa villkor kommer att regleras eller tolkas i enlighet med spansk lagstiftning i den som inte uttryckligen fastställts. Leverantören och KLIENTEN samtycker till att överlämna eventuella kontroverser som kan uppstå från tillhandahållandet av de produkter eller tjänster som är föremål ör dessa villkor, till domstolarna och domstolarna i kundens hemvist.

 

I händelse av att KLIENTEN har hemvist utanför Spanien, avstår leverantören och KLIENTEN uttryckligen från något annat forum och underkastar domstolar och domstolar som är behöriga och som lagligen bestäms av de lagar som är tillämpliga på detta avtal.

 

Genom att göra din beställning godkänner du dessa villkor och användarvillkoren som anges nedan.

 1. Fysiska gåvor kommer att finnas tillgängliga så länge lagret räcker, men i inget fall kommer beställningen att skickas utan motsvarande gva eller ersättning, om det anges.
 2. Vi förbehåller oss rätten att byta presentartiklar, för att inte ha dem, mot andra av lika eller större värde.
 3. Gåvorna kan inte bytas mot pengar, och ändringar tillåts inte eller returneras utan föregående godkännande.
 4. Returer av presentartiklar måste tidigare godkännas skriftligt på kundtjänstcentret och kommer att accepteras eller inte, beroende på tillgängligheten av artiklarna.
 5. Fraktkostnader för utbyte av presentartiklar, som tidigare godkänts, måste betalas av klienten både i sektionen från hennes hem till våra anläggningar och i avsnittet för utbyte av våra anläggningar vid kundens hem.
 6. Om du gör en beställning som en gåva motsvarar och inte har lager av den ursprungliga beställningen vid den tiden. Du kommer att erbjudas ersättning för besväret som orsakas av en annan artikel med lika eller bättre egenskaper som en presentartikel kanske eller inte motsvarar.
 7. Lösning av eventuella konflikter som kan uppstå på grund av förhållandet kommer att lösas i enlighet med spansk lagstiftning och kommer att överlämnas till domstolar som är behöriga och som lagligen bestäms av de lagar som är tillämpliga på detta avtal.

   

PRODUKTENS INFORMATION OCH TILLGÄNGLIGHET.

 

All information relaterad till de produkter och / eller tjänster som erbjuds avPadelnuestro S.L,kommer att publiceras via webbplatsen www.padelnuestro.com, med följande information angående var och en av dem:

 

Produktens märke

Produktmodell

Produktbilder

Produktbeskrivning

Pris på produkten

Produktrabatter (om tillämpligt)

Gåvor ingår (om tillämpligt)

Uppskjuten betalningsalternativ

Andra relaterade och rekommenderade produkter

 

När som helst kan nya produkter läggas till de som ingår på webbplatsen, under förutsättning att, om inte annat anges, att sådana nya produkter kommer att regleras av bestämmelserna i de allmänna villkoren som gällde vid den tiden.

 

I händelse av att det vid tidpunkten för köpet inte finns något lager av någon av de efterfrågade produkterna kommer Pādel Nuestro att informera kunden om nämnda situation, vilket indikerar möjligheten att vänta på att det finns ett lager av produkten, annullera köpet, vilket innebär att motsvarande avkastning av de betalade ekonomiska beloppen, eller i förekommande fall, leverera en produkt med liknande eller överlägsna egenskaper (med samma eller till och med överlägsna kvaliteter), på förhand godkännande av kunden.

 

Tillgången på produkter och lager under inköpsprocessen nämns som en indikation och kommer därför inte att vara avtalsenlig, eftersom det kan hända att inköp av samma artikel sker samtidigt. blir produkten otillgänglig och en lageravbrott inträffar.

 

Eftersom det är e-handel uppdateras beståndet online, så det kan så småningom hända att beställningen tar slut under köpprocessen.

 

I händelse av att produkten är slut i lager kommer de från www.padelnuestro.com att kontakta kunden för att informera honom om situation, vilket å ena sidan anger det ungefärliga leveransdatumet då beställningen, utan prishöjning, och å andra sidan kommer kunden att erbjudas möjlighet att skicka en produkt med liknande eller överlägsna egenskaper till den som hade varit ursprungligen beställd, kunde kunden utöva sina ångerrätt och resolution på samma villkor än om det var det ursprungligen erforderliga godset.

Om aktiebrottet är definitivt och kunden inte accepterar någon av de föreslagna optionerna kommer det belopp som betalas för samma betalas i sin helhet i enlighet med gällande regler. Företaget ansvarar inte för de typografiska och / eller fotografiska och / eller datorfel som kan uppstå.
Fortsätta